Lappeenrannan Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan päämääränä on lisätä lasten arvostusta ja kunnioitusta, oppia lapsilta kuuntelemalla heitä ja auttaa vaikeissa oloissa eläviä lapsia. Avustustoimintamme pääpaino on auttaa avun tarpeessa olevia lapsiperheitä ja itsenäistymään pyrkiviä nuoria. Lisäksi teemme ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä mm. tukemalla lasten harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

Toimintamme painottuu kotipaikkakuntamme lasten hyväksi. Yhdistyksemme osallistuu myös (Pelastakaa Lapset liiton) kansainvälisiin hankkeisiin, esim. tukemalla kenialaista Materin tyttöjen keskusta kummimaksuin.

Kiinnostuitko? Olet erittäin tervetullut mukaan joukkoomme! Kuten lähes päivittäin saa lehdestä lukea jo pelkästään Lappeenrannan alueella on paljon yksinäisiä, avuttomia ja apua tarvitsevia lapsia. Osallistu vain sen verran, kuin oma aikataulusi antaa myöten, pienikin hetki auttaa lapsia. Vapaaehtoistyö yhdistyksessämme on hyvä harrastus, toimiminen lasten hyväksi rennossa porukassa antaa paljon uutta energiaa. Joukkomme on avoin ja iloinen, sinun on helppo tulla mukaan.