Lappeenrannan Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan päämääränä on lisätä lasten arvostusta ja kunnioitusta, oppia lapsilta kuuntelemalla heitä ja auttaa vaikeissa oloissa eläviä lapsia. Avustustoimintamme pääpaino on auttaa avun tarpeessa olevia lapsiperheitä ja itsenäistymään pyrkiviä nuoria. Lisäksi teemme ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä mm. tukemalla lasten harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

Toimintamme painottuu kotipaikkakuntamme lasten hyväksi. Yhdistyksemme osallistuu myös (Pelastakaa Lapset liiton) kansainvälisiin hankkeisiin, esim. tukemalla liiton humanitaarista työtä kummimaksuin.

Kiinnostuitko? Olet erittäin tervetullut mukaan joukkoomme! Kuten lähes päivittäin saa lehdestä lukea jo pelkästään Lappeenrannan alueella on paljon yksinäisiä, avuttomia ja apua tarvitsevia lapsia. Osallistu vain sen verran, kuin oma aikataulusi antaa myöten, pienikin hetki auttaa lapsia. Vapaaehtoistoiminta yhdistyksessämme on hyvä harrastus, toimiminen lasten hyväksi rennossa porukassa antaa paljon uutta energiaa. Joukkomme on avoin ja iloinen, sinun on helppo tulla mukaan.


Vuosi 2020 oli koronavirusepidemian vuoksi erittäin poikkeuksellinen.
Lue lisää täältä. Vuoden 2021 lopun kuulumisia on luettavissa täältä.


Yhdistyksen vuosikokouspäätöksiä

Lappeenrannan Pelastakaa Lapset ry juhlisti 75-vuotista taivaltaan syyskokouksen yhteydessä 11.11.2021. Puheenjohtajan tehtävästä luopuva Linda Brandt-Ahde piti ajankohtaiskatsauksen lastensuojelusta ja perheiden hyvinvoinnista Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa, sekä otti vastaan kiitoskukat kaksivuotisesta puheenjohtajakaudesta. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Saana Kokko. Hallituksen varsinaisena jäsenenä jatkavat Maria FyhrHeidi Haulismaa ja Sirkku Ögren, uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Leena Suninen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Heidi Juntunen ja Dina Lindström. Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 ja vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 25€.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 31.3.2021. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus.


Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.